رباعی عیدقربان

 

ما مسلم و برنامه ی ما قرآن است

ملیت ما به پایه ی ایمان است

عیدی که برای ما پسندیده خدا

فطر است و غدیر و جمعه و قربان است

موید

*****

شادی امروز است مهمان شما

حق همیشه حافظ جان شما

برشما تبریک عید عارفان

جان مایی جان به   قربان شما

سیدقاسم موسوی قهار

 

*****