اشعار عروسی مذهبی

 

در بخش آموزش مداحی 

یا از همینجا

طریقه مولودى خوانى

را مطالعه کنید

*****

رباعی

عروسی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)

حیدر بنگر چو شاخه ی شمشاد است

زهرا بنگر که با علی دلشاد است

آن عصمت کبریا و آن غیرت حق

شایسته ی آن عروس این داماد است

*****

رباعی عروسی مذهبی

دارم  امید که  این  جشن موید باشد

مورد  لطف و عنایات  محمد  باشد

بهر خشنودی  داماد  همه  کف  بزنید

چون جوانی است که او پیرو احمد باشد

*****

گلریز شده پیکر داماد و عروس

مسرور شده  خاطر داماد  و عروس

از عشق محمد  و علی  و زهرا

لبریز شده  ساغر داماد  و عروس

*****

با مهرعلی زنده هستم تا من

باشد همه دست از من و از او دامن

یک عمر گریستی پی بهر ثواب

چند لحظه تو کف بزن گناهش با من

*****

شد شاد مرا خاطر ناشاد امشب

درد و غم و رنج رفته از یاد امشب

اکنون بزنید کف برای مولا

زیرا که بود فاطمه دلشاد امشب

*****

شکر و لله  که بود مجلس ما پر برکات

بهر هر یک بنویسند ملائک حسنات

بهر شادی دل تازه عروس و داماد

هدیه کن بر خم ابروی محمد صلوات

شیدا

*****

دارم امید که داماد موئد باشد

در ظل توجهات سرمد باشد

شادمان است به صد شور فراوان زیرا

چونکه او ریزه خور آل محمد باشد

شیدا

*****

اگر خواهی شوی خوشحال امشب

رسی  بر مقصد و آمال امشب

برای شادی این ماه داماد

بزن کف بهر استقبال امشب

شیدا

*****

امروز که این جشن به وجه حسن است

زالطاف خدا و حجه ابن الحسن است

مانند گل یاس بود تازه عروس

داماد گل شقایق و یاسمن است

شیدا

*****

اشعاری زیبا برای عروسی های مذهبی

آفرین باد به داماد و به  بزم  شعفش

که شب جشن زفافش شده ایمان هدفش

حق نهاده ز کرم دسته گلی را به کفش

شکر لله که  نباشد  می و مطرب به صفش

دوستان شور محبت همه بر سر فکنید

بهر خوشنودی داماد و عروس کف بزنید

**

ماه داماد که بیش از همه کس دلشاد است

زن گرفته است که از محنت و غم آزاد است

محفلش از قدم  تازه عروس آباد است

شاد باشید که خرم دو لب داماد است

دوستان شور محبت همه بر سر فکنید

بهر خوشنودی داماد و عروس کف بزنید

*****

بارلها به داماد بده بیست پسر

پسرانی  همه فربانبر حی داور

پسرانی همه خوش خو همه چون قرص قمر

پسرانی همه دلداده ی عشق حیدر

دوستان شور محبت همه بر سر فکنید

بهر خوشنودی داماد و عروس کف بزنید

*****

حق ندارد کسی اینجا بکند چهره عبوس

همه تبریک بگوئید به داماد و عروس

ساقدوشی که نشستی بر داماد خصوص

عوض ما همگی چهره ی ماهش توببوس

دوستان شور محبت همه بر سر فکنید

بهر خوشنودی داماد و عروس کف بزنید

*****

مجلس عقد و عروسی چو عبادت باشد

درک این بزم صفا کسب سعادت باشد

این سخن طبق حدیث است و عبادت باشد

هر دعایی شود این لحظه اجبت باشد

دوستان شور محبت همه بر سر فکنید

بهر خوشنودی داماد و عروس کف بزنید

*****

اشعاری دیگر

باز دل از فرط غم آزاد شد

بنای حزن و غصه برباد شد

قلب همه مجلیسان شاد شد

شاد دل عروس و داماد شد

شب شب جشن است و روبوسی بود

مجلس شادی و عروسی بود

*****

خیز در این بزم صفا کف بزن

برای این ماه لقا کف بزن

از در شادی بدرآ کف بزن

تا که شوی کامروا کف بزن

شب شب جشن است و روبوسی بود

مجلس شادی و عروسی بود

*****

تو هم برو تازه جوان زن بگیر

بقدر وسعت و توان زن بگیر

تا نشده قدت کمان زن بگیر

به حکم خلاق جهان زن بگیر

شب شب جشن است و روبوسی بود

مجلس شادی و عروسی بود

 

*****

چه گل شکوفا لب داماد بین

دو ساقدوش او زجان شاد بین

هر طرفی شاخه شمشاد بین

مرغ دلم به دام صیاد بین

شب شب جشن است و روبوسی بود

مجلس شادی و عروسی بود

*****

چه جشن فرخنده ی زیباستی

چه بزم ارزنده و والاستی

بزم طرب  نگر که بر پابستی

جشن یکی ماه دلاراستی

شب شب جشن است و روبوسی بود

مجلس شادی و عروسی بود

شیدا

*****

سرود جشن عروسی

شب سرور است بزن کف   که هنگام شادی آمده

شکفته لبها چو غنچه     که جشن دامادی آمده

شب شب روبوسیه       رنج و غم محبوسیه  

گل بیار ای گل فروش   مجلس عروسیه

**

به تخت شادی نشسته    گل خوشبوی عشق و صفا

شده معطر زرویش    فضای بزم اهل ولا

وه چه چه جشنی مقبل است        شادی اهل دل است

جلوگر هر سو گل           یاس و سرو سنبل است

شب شب روبوسیه       رنج و غم محبوسیه  

گل بیار ای گل فروش   مجلس عروسیه

**

دل من امشب هوای گل و     دشت و صحرا می کند

ببین که طبعم زشادی   چه هنگامه برپا میکند

کرده ماه ما جلوس       روی زیبایش ببوس

گویم امشب تهنیت     من به داماد و عروس

شب شب روبوسیه       رنج و غم محبوسیه  

گل بیار ای گل فروش   مجلس عروسیه

**

بگو به ساقی بده می   که امشب من ساغر میزنم

نسیم عشقم چو مجنون  ببین حلقه بر در میزنم

گاه آزادی  بود     بزم دامادی بود

گو به غم رو رو دگر   مجلس شادی بود

شب شب روبوسیه       رنج و غم محبوسیه  

گل بیار ای گل فروش   مجلس عروسیه

شیدا

******

مژده مژده موسم شادی شده امشب

کف بزن چون جشن دامادی شده امشب

دل با صفاست امشب      جشنی بپاست امشب

ساقی بده جامی شادی ماست امشب

مولا علی مولا    مولا علی مولا   مولا علی مولا

*

هر طرف بینم رخ زیبای گل امشب

 باشد اندر جشن ما ختم رسل امشب

دل با صفاست امشب      جشنی بپاست امشب

ساقی بده جامی شادی ماست امشب

مولا علی مولا    مولا علی مولا   مولا علی مولا

*

همچو ماهی جلوه گر رخسار مه داماد

کف بزن پیوسته چون شادی شده آزاد

دل با صفاست امشب      جشنی بپاست امشب

ساقی بده جامی شادی ماست امشب

مولا علی مولا    مولا علی مولا   مولا علی مولا

*

آسمانیها در این جشن طرب حاضر

کف زنان شادی کنان زین موهبت شاکر

دل با صفاست امشب      جشنی بپاست امشب

ساقی بده جامی شادی ماست امشب

مولا علی مولا    مولا علی مولا   مولا علی مولا

شیدا

******

آقا داماد  بارک الله       قد وبالات  واماشالله

مژده ای دل که شب جشن زفاف دو جوونه

بانک شادی و مبارک از زمین تا آسمونه

جشن و شادی شده برپا بارک الله بارک الله

آقا داماد  بارک الله       قد وبالات  واماشالله

*

شب پیوند دو گل بر همه افراد مبارک

به دو فامیل نکو سیرت و دلشاد مبارک

جشن گلها شده برپا  بارک الله  بارک الله

آقا داماد  بارک الله       قد وبالات  واماشالله

*

آقا داماد جوون از لطف ایزد شادمونه

نو عروس با سعادت شده در گلها نمونه

به گل و بلبل زیبا  بارک الله  بارک الله

آقا داماد  بارک الله       قد وبالات  واماشالله

*

به عروس خانم گلچهره  به داماد مبارک

به گل و بلبل این گلشن آباد مبارک

گل شکوفا شده هر جا بارک الله بارک الله

آقا داماد  بارک الله       قد وبالات  واماشالله

*

ماه چشمک زند امشب که زمین نور فشان شد

مهر خنده کند از دل که وصال دو جوان شد

به همین همت والا  بارک الله  بارک الله

آقا داماد  بارک الله       قد وبالات  واماشالله

نادعلی کربلایی

******

شد عروسی بپا   بهر دو مه لقا

آفرین  آفرین     مرحبا  مرحبا

*

داماد با وقار بسکه زیبا شده

غنچه های لبش مثل گل واشده

وان یکاد بخوانید

براین قد و بالا

شد عروسی بپا   بهر دو مه لقا

آفرین  آفرین     مرحبا  مرحبا

*

دوستان کف زنید چون شب شادیه

روز خوشبختی و شام دامادیه

این عروسی بود

مبارک از خدا

شد عروسی بپا   بهر دو مه لقا

آفرین  آفرین     مرحبا  مرحبا

*

داماد است چه زیبا عروس است مه جبین

این یکی بی بدل آن یکی بی قرین

دوستان خرمند در این جشن صفا

شد عروسی بپا   بهر دو مه لقا

آفرین  آفرین     مرحبا  مرحبا

******

ای جوان زن از پی رفع هوسرانی بگیر

لیک دستوری زمن ای مرد ایمانی بگیر

اولا، کن خواستگاری دختر فامیل خویش

چونکه اخلاق و مرامش خوب میدانی بگیر

ثانیا ،کن خواستگاری دختر همسایه را

پس عنان از دست خواهشهای نفسانی بگیر

ثالثا، گر دختر هالو به عالم طالبی

ازبرای تجربه جانا بیابانی بگیر

رابعا،ای مرد دانشمند با فضل و کمال

دختر فهمیده گر خواهی توتهرانی بگیر

دختر یزدی برایت خوب قلیان چاق کند

پسته گر خواهی خوری بسیار،دامغانی بگیر

آش قنوید اگر خواهی قمی کن اختیار

گر که قالی باف میخواهی تو کاشانی بگیر

کته ماهی گرکه میخواهی خوری،روزوشب

رشتی یا مازندرانی را برو انی بگیر

اززنان ساده لوح خواهی اگر،قزوین بود

گرکه میخواهی زن دانا همدانی بگیر

گرکه میخواهی بگیری یک زن زبروزرنگ

یا زسمنان یا زگرگان یا خراسانی بگیر

سبزه و شیرین زبان و با نمک خواهی اگر

دخت کرمانشاه و آبادان و شمرانی بگیر

دخت شیرازی سر پیری تورا حال آورد

با وفا خواهی اگر بشنو تو کرمانی بگیر

گرکه خواهی یک زن حاضر جواب و نا قلا

گرچه میترسم بگویم رو صفاهانی بگیر

گر تمیزوبا هنر خواهی خبردارت کنم

یا برو تبریز یا که دخت زنجانی بگیر

گرقناعت پیشه باشی چهار زن عقدی بس است

ور طمع کاری به صیغه هرچه بتوانی بگیر

الغرض هر دختریرا می نمایی انتخاب

همچو این مجلس برایش جشن اعیانی بگیر

شیروکاکائووشربت و شیرینی و بستنی

پرتقال شهسوار و سیب لبنانی بگیر

پس نگه دار از برای شام جمع دوستان

بهرشان آنگه چلو با برگ سلطانی بگیر

گر که میخواهی نمایی دوستانرا مستفیض

دعوت از آقای قاری در ثنا خوانی بگیر

ازمرحوم قاری

*****

بحرطویل ازدواج حضرت زهرا(س)وحضرت علی (ع)

و

اشعارازدواج حضرت زهرا(س)وحضرت علی(ع)

 

 

از همینجا کلیک کنید

برای عروسی های مذهبی مناسب است

*****

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود