رباعی و سرود عید قربان ازموسوی قهار

سرزمین عرفات است نزول برکات

آسمان عرفات است  نزول حسنات

بوی مهدی پسر فاطمه آید به مشام

به جمال پسر فاطمه مهدی صلوات

سیدقاسم موسوی قهار

*****

شادی امروز است مهمان شما

حق همیشه حافظ جان شما

برشما تبریک عید عارفان

جان مایی جان به   قربان شما

سیدقاسم موسوی قهار

*****

ای اهل ایمان   شدعید قربان   گوئید یکسر الله اکبر

الله اکبر     الله اکبر    الله اکبر    الله اکبر

شد عید قربان    با نور ایمان  دلها  منور  الله اکبر

الله اکبر     الله اکبر    الله اکبر    الله اکبر

شد عید قربان    گوئید یاران    با هم مکرر  الله اکبر

الله اکبر     الله اکبر    الله اکبر    الله اکبر

جمعند یاران   با قلب شادان   با لعل خندان  با نور ایمان

محفل منور  با نور قرآن  با عطر یاران  گشته منور

الله اکبر     الله اکبر    الله اکبر    الله اکبر

این عید عید دیدار یار است      یا عید وصل روی نگار است

این عید برما   یک افتخار است گوئیم یکسر با هم مکرر

الله اکبر     الله اکبر    الله اکبر    الله اکبر

یاد امام و یادشهیدان  یاد تمام آن جان نثاران

گلها که رفتند  از این گلستان  آنها که گشتند صد پاره پیکر

الله اکبر     الله اکبر    الله اکبر    الله اکبر

سیدقاسم موسوی قهار

*****

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود