سرودعیدغدیر

من به گیسوی دلدارم اسیرم

مست مست از می خم غدیرم

دل منجلی شد        علی ولی شد

علی علی علی علی یا علی مولا

پر ز بوی خدا صحرای خم شد

مرتض مست اکملت لکم شد

علی اعلا         دارد تماشا

علی علی علی علی یا علی مولا

دیده بگشا ببین مرآت سرمد

دست مولا علی در دست احمد

علی امیر است       عید غدیر است

علی علی علی علی یا علی مولا

بر همه لطف حق گردیده شامل

دین ختم رسل گردیده کامل

دل با صفا شد       عید ولا شد

علی علی علی علی یا علی مولا

یا علی غیر تو دلبر ندارم

تا قیامت ز تو دل بر ندارم

ای همه هستم          دل به تو بستم

علی علی علی علی یا علی مولا

*****

مژده ای عاشقان    جشن فرخنده ی    ساقی کوثر است   شاه  مردان

تاجگذاری     جانشین بلافصل    پیغمبراست    شیریزدان

تبریک ما   برگل یاسمن      جان زهرا  حجه ابن الحسن

مولا  مولا  علی مولا  علی

جبرئیل از سما     می دهد این ندا    کی رسول خدا    شاه لولاک

کن به امر خدا    بهرتکمیل دین     علی را جانشین     روحی فداک

تبریک ما   برگل یاسمن      جان زهرا  حجه ابن الحسن

مولا  مولا  علی مولا  علی

باغ رضوان شده   غرق دریای نور    ذکر اهل جنان   یا علی جان

گشته در آسمان   ذکر قدوسیان     صوت فرشتگان    یا علی جان

تبریک ما   برگل یاسمن      جان زهرا  حجه ابن الحسن

مولا  مولا  علی مولا  علی

مهدی خرازی

روحش شاد

*****

بده ساقی می   زخم ایمان    در بزم  اهل محبت

که علی آمد  به همه عالم   نورالانوار ولایت

یا علی مولا  یا علی مولا  مولا مولا علی مولا

به غدیری ها   دهد این مژده   پیک اسرار الهی

که همه هستی   به زبان دل  بر مهرش داده گواهی

یا علی مولا  یا علی مولا  مولا مولا علی مولا

چو در آن صحرا   به رسول الله    آمد فرمان خداوند

که حبیب ما   به همه برگو   حیدر دارد  به تو پیوند

یا علی مولا  یا علی مولا  مولا مولا علی مولا

بی ولای او   بی صفای او   ایمان ها تازه نگردد

بی علی هرگز  دفتر توحید   یاران شیرازه ندارد

یا علی مولا  یا علی مولا  مولا مولا علی مولا

وال من والا   عاد من عاداه   نقل لبهای پیمبر

همه جا با او   دین و دنیا او   عشق احمد شده حیدر

یا علی مولا  یا علی مولا  مولا مولا علی مولا

*****

 

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود