نوحه حضرت ام البنین(س)

عزای جانسوز ام البنین است

آن همسر امرالمومنین است

مادر عباس آن نکو انفاس

یا صاحب الزمان سرت سلامت

**

می گفت  من دیگر پسر ندارم

عبدالله و عون و جعفر ندارم

هستم به خدا کنیز زهرا

یا صاحب الزمان سرت سلامت

**

کنار علقمه محشر بپا شد

دو دست عباسم از تن جدا شد

افتاده از زین بر روی زمین

یا صاحب الزمان سرت سلامت

**

بر روی عباسم ره را ببستند

با عمود آهن فرقم شکستند

آمد در برش زهرا مادرش

یا صاحب الزمان سرت سلامت

مهدی خرازی

روحش شاد

*****

خزان غم به باغ ياس آمد
وفـات مـادر عبـاس  آمد
علمدار امامت، سرت بادا سلامت

نفس هـا آه آتشبـار گشته
که داغ فاطمه تکرار گشته
علمدار امامت، سرت بادا سلامت

ز گلزار جنان يا ايهاالناس
به استقبال مادر آيد عبّاس
علمدار امامت، سرت بادا سلامت

بني هاشم به نوحه دم بگيريد
بـراي فاطمـه مـاتم بـگيريد
علمدار امامت، سرت بادا سلامت

اگر چه داغ عبّاسش بـه دل بود
ز اشک حضرت زهرا خجل بود
علمدار امامت، سرت بادا سلامت

عزاي همسر مولي المـوالي است
اميرالمؤمنين جاي تو خالي است
علمدار امامت، سرت بادا سلامت

درود ما به داغ روي داغش
سلام ما به قبر بي چـراغش
علمدار امامت، سرت بادا سلامت

سازگار

 ********

تسلیت بر آل خیرالمرسلین

رفتـه از دار جهان ام‌البنین

باز، داغ فاطمه     تازه شد بهر همه

*

حضرت عبـاس، ماه علقمه

دسته‌گـل آرد برای فاطمه

باز، داغ فاطمه     تازه شد بهر همه

*

مـادر پـاک شهـیدان حسین

در جنان گردیده مهمان حسین

 باز، داغ فاطمه        تازه شد بهر همه

*

ای مدینه آن بهشت یاس کو؟

وامصیبت مـادر عبــاس کو؟

باز، داغ فاطمه        تازه شد بهر همه

*

روز یاران زین غم عظما شب است

این همـان تکرار داغ زینب است

 *

باز، داغ فاطمه        تازه شد بهر همه

او بـه یـاد حضـرت عبـاس بود

اشک چشمش وقف خیرالناس بود

باز، داغ فاطمه        تازه شد بهر همه

*

عون و جعفر! دیده از خون تر کنید

امشب استقبــال از مـادر کنید

باز، داغ فاطمه          تازه شد بهر همه

سازگار

 *****

مدینـه می‌گریـد بـر ام‌البنین
 

سرت سلامت باد زین‌العابدین

واویلا  واویلا           وامصیبتا

**
 
مدینه پر شد از اشک و زمزمه
 

گردیده تکرار داغ فاطمه

واویلا  واویلا           وامصیبتا

 
 
**
 
اگر چه در دل بود داغ پسرش
 
از داغ ثارالله خون شد جگرش
 

 واویلا  واویلا           وامصیبتا

 

**
 
پیوسته جـاری بـوَد اشکش از دو عین
 
تا دم آخر داشت ذکر «یا حسین»
 
 

 واویلا  واویلا           وامصیبتا

**

بــه احتــرام آن امّ‌الـــزینبین
 

آید به استقبال، عباس و حسین

واویلا  واویلا           وامصیبتا

 
**
 
با آن همـه قــدر و افتخــار او
 

شمع و چراغی نیست بر مزار او

واویلا  واویلا           وامصیبتا

 

سازگار

*****

 

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود