ﻣﺮﺍﺳﻢ ﯾﺎﺩﺑﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ

ﻣﺮﺍﺳﻢ ﯾﺎﺩﺑﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ
ﯾﮑﺸﻨبه   ۹۴/۹/۲۹   ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۸   ﺍﻟﯽ ۱۰    ﺷﺐ
ﺩﺭ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ (ﻉ ) برگزارشد

 


ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻌﻨﻮﯼ طبق سنوات گذشته  باحضور شعرا و مداحان اهل بیت علیهم السلام ﺑﯿﺎﺩ ﻣﺪﺍﺣﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻉ) ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﻣﺤﻔﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شد.
بایاد و خاطره ی : ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺮﺍﺣﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺷﻔﯿﻊ ﻃﺎﻫﺮﯼ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﮐﺮﺑﻼ‌ﯾﯽ ﺗﻘﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺩﺍﻭﺩﯼ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﭙﻮﺭ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺣﺴﯿﻦ ﻭﺣﯿﺪﺯﺍﺩﻩ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯿﺮﻣﺎﻟﮏ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺪﺍﯾﺘﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﮐﺒﺮﻣﺤﺎﻣﺪﯾﺎﻥ (ﺣﺎﻣﺪ ) ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻠﻤﺒﺎﺩﺍﻧﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﯽ ﺍﺻﻐﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﯼ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﺪﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺸﮑﺎﺕ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺴﻤﺎﻉ ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻣﻬﺪﯼ ﺗﻌﺠﺒﯽ ( ﺁﻭﺍﺭﻩ ) ، مرحوم حاج حسین ایوبیان و  مرحوم حاج عباس جعفری پارسا ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ﺷﺎﺩﻭﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ .
تشکر از همه ی سروران عزیزوگرامی که با حضورخود گرمی بخش این محفل روحانی شدند .
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎﻣﺪﺍﺣﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻉ ) محمودکاظمی

گالری تصاویر ﻣﺮﺍﺳﻢ ﯾﺎﺩﺑﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود