مراسم یادبوددرگذشتگان هیئت محبان الرضامداحان اهل بیت(ع)درسال۹۷

ﻣﺮﺍﺳﻢ یادبود ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ (ع)
بایادوخاطره مداح قدیمی محله تسلیحات 
«« مرحوم حاج منصوراکبری »»
ﯾﮑﺸنبه ۹۷/۷/۸ 
ﺍﺯ ساعت ۸  الی ۱۰:۳۰ شب
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ پیروان حسین ابن علی علیه السلام (هلال) 
 
ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻌﻨﻮﯼ هرسال باشکوه خاصی بیاددرگذشتگان ازهیئت محبان الرضا(ع) مداحان وخادمین حسینی : ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺮﺍﺣﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺷﻔﯿﻊ ﻃﺎﻫﺮﯼ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﮐﺮﺑﻼ‌ﯾﯽ ﺗﻘﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺩﺍﻭﺩﯼ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﭙﻮﺭ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺣﺴﯿﻦ ﻭﺣﯿﺪﺯﺍﺩﻩ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯿﺮﻣﺎﻟﮏ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺪﺍﯾﺘﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺍﮐﺒﺮﻣﺤﺎﻣﺪﯾﺎﻥ (ﺣﺎﻣﺪ ) ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻠﻤﺒﺎﺩﺍﻧﯽ ، مرحوم داوداحمدی ٬ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﯽ ﺍﺻﻐﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﯼ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﺪﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺸﮑﺎﺕ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺴﻤﺎﻉ ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﯽ ، ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﻣﻬﺪﯼ ﺗﻌﺠﺒﯽ ( ﺁﻭﺍﺭﻩ ) ، مرحوم حاج حسین ایوبیان و  مرحوم حاج عباس جعفری پارسا ، مرحوم حاج منصور رجبعلی ٬ مرحوم کربلایی احمد مرادی ٬ مرحوم حاج سیدحسن علوی و بایادباغبانان شهادت مرحوم حاج اسماعیل ولیخانی (طالع) ، مرحوم حاج نادعلی کربلایی و شهیدانشان  برگزار می گردد  
ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ﺷﺎﺩﻭﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ . 
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺪﻭﻡ ارزشمند ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اعزه گرامیﻫﺴﺘﯿﻢ 
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎﻣﺪﺍﺣﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻉ )
 
 آدرس :
خیابان تهران نو خیابان وحیدیه میدان تسلیحات خیابان فاطمیه شرقی حسینیه پیروان حسین ابن علی علیه السلام (هلال)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود