خصوصيات اخلاقي يک مداح خوب


1 . معتقد به اصول و قواعد اسلامي باشد .
2 .
نماز اول وقت را به هر کاري مقدم دارد.
3 .
اهل بکاء و گريه براي اهل بيت عليه السلام و توبه و انابه به درگاه خداوند متعال باشد .
4 .
با قران کتاب خدا مانوس بوده و نسبت به معاني آيات آن تدبر داشته باشد.
5 .
از حسادت ، غرور ، تکبر و ريا و خود پسندي به دور باشد.
6 .
از غيبت و تهمت دوري گزيند.
7 .
از حرف هاي لغو و بيهوده دوري گزيند.
8 .
با خواندن دعاها و اذکار معروفه جهت ارتقاء و تهذيب نفس و قربه الي الله مانوس باشد.
9 .
در مجالس دعا و روضه خواني براي تهذيب خود شرکت نمايد.
10 .
از دروغ به شدت دوري نمايد.
11 .
چشمان خود را از گناه و حرام دور سازد.
12 .
در مجالس لهو و لعب و گناه شرکت نکند.
13.
با افراد صالح و درستکار رفت و آمد نمايد.
14 .
احترام به پدر و مادر و خانواده و بزرگترها را واجب بداند.
15 .
داراي صبر و بردباري در برابر مشکلات باشد.
16 .
به رضاي خداوند در همه امور راضي باشد.
17 .
اهل مطالعه و تحقيق باشد.
18 .
اهل ورزش و شادي هاي مطلوب باشد.
19 .
صله رحم را فراموش ننمايد.
20 .
با ظاهري مناسب در شان مداح اهل بيت در جامعه رفت و آمد نمايد.
21 .
از تجملات دوري کند.
22.
مداحي را شغل و وسيله در آمد و اعتبار قرار ندهد.
23 .
در راه رفتن خضوع و خشوع و ادب داشته باشد.
24 .
برنامه ريزي در زندگي و همه امور داشته باشد.
25 .
در همه امور فعاليت هايش صالح و هدفمند باشد.
26 .
در علوم مختلف اهل مطالعه و پيشرفت باشد.
27 .
مشکلات زندگي را با تامل و توکل بر خدا و تلاش و کوشش سهل و آسان سازد.
28 .
عزت و ذلت را فقط از جانب خدا بداند.
29 .
به خاطر امور دنيوي تملق و چاپلوسي ننمايد.
30 .
صداقت و راستي را پيشه کار هاي خود سازد.
31 .
تا از چيزي اطلاع کافي ندارد حرفي نزند و در مورد ديگران قضاوت نابجا نکند.
و بسياري ديگر از صفت هاي ديگر که انسان را به مبدا اصلي ذات اقدس الهي نزديک مي سازد.

 

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود