مستزاد چیست ؟

 

 

 مستزاد  :

شعرى موزون چون غزل است که پس از هر مصرع یک پاره اضافى‏آورند که با مضمون مصرع ارتباط داشته باشد ولى در معنا چندان نیازى به آن‏نباشد و آوردن آن پاره بر لطف شعر افزاید .
مرثیه ماندگار یغما ى جندقى که در قالب مستزاد سروده است :

 

مى‏رسد خشک‏لب از شط فرات اکبر من،

نوجوان اکبر من
سیلانى بکن اى چشمه چشم تر من،

نوجوان اکبر من
کسوت عمر تو تا این خم فیروز نمون،

لعلى آورده برون
گیتى از نیل عزا ساخت سیه معجر من،

نوجوان اکبر من
تا ابد داغ تو اى زاده آزاده‏نهاد،

نتوان برد ز یاد
از ازل کاش نمى‏زاد مرا مادر من،

نوجوان اکبر من

 

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود