اشعارامامت امام زمان (عج)از استاد سازگار

 

مهدی که عالمند رهین کرامتش
سر زد طلوع صبح نخست امامتش
همچون لباس کعبه که بر کعبه زینت است
زیبا بود لباس امامت به قامتش
امروز شد امام ولی بوده است و هست
تا صبح روز حشر به عالم ز عامتش
برخیز از سرور، جهان را به هم بزن
از انّما ولیّکم الله دم بزن

*
آتش به باغ دل همه برداً سلام شد
صبح ستمگران همه از یأس شام شد
وجد و سرور و شادی و عیش و خوشی حلال
اندوه و درد و رنج و مصیبت حرام شد
پیغام بر تمام ستمدیدگان برید
مهدی امام بود و دوباره امام شد
خورشید عدل و داد جهان گستر آمده
گویی دوباره بعثت پیغمبر آمده

*
در چشم خلق نور هدایت مبارک است
بر خاک خشک بحر عنایت مبارک است
آیات نصر بر ورق لاله ها ببین
در باغ عصر اینهمه آیت مبارک است
آید ندا ز سامره بر عالم وجود
با این بیان که عید ولایت مبارک است
همّت کنید در فرج آل فاطمه
بیعت کنید با پسر عسکری همه

*
خیزید تا به گمشده گان رهبری کنیم
بر خلق آسمان و زمین سروری کنیم
اوّل صلا به خیل ستمدیده گان زده
آنگه ز اهلبیت پیام آوری کنیم
آریم رو به سامره آنگه ز جان و دل
تجدید عهد با پسر عسکری کنیم
فرمان عدل و داد به خلق جهان دهیم
تا دست خود به دست امام زمان دهیم

*
پاینده تا قیام قیامت قیام ما
گردون زده است سکۀ عزّت به نام ما
چون نور آفتاب که تابد بر آنچه هست
پیداست مجد و سروری و احترام ما
ما را خدا ائمّه ی گیتی قرار داد
گردید تا که یوسف زهرا امام ما
"میثم" وجود، غرق به دریای نور اوست
هر چند غایب است جهان در حضور اوست
سازگار

*****
عید امامت امام زمان

باد مبارک به همه شیعیان

**

نسیم سامره دهد این پیام
که آمده عید بزرگ قیام
خیز و بگو به آل احمد سلام
سرود ناب فتح و شادی بخوان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

*
نسیم سامره دهد این پیام
که آمده عید بزرگ قیام
خیز و بگو به آل احمد سلام
سرود ناب فتح و شادی بخوان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

*
جشن بزرگ آل طاهاست این
روز سرور و عید زهراست این
روز غدیر دوّم ماست این
پر شده از نور ولایت جهان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

*
در نهم ماه ربیع نخست
شیعه گل گمشده ی خویش جست
یافت ره حقّ و حقیقت درست
گشت بر او نور ولایت عیان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

*
خیز که اعلان مودّت کنیم
سینه پر از مهر و محبّت کنیم
با پسر فاطمه بیعت کنیم
با همه ی هستی و ایثار جان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

*
غدیر دوّم آمده گوش کن
باده ی اکملت لکم نوش کن
هر چه به جز یار، فراموش کن
کز او شده جهان دل گلستان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

*
منتظران عید ولایت شده
دل به سوی دوست هدایت شده
ملک جهان بحر عنایت شده
نسیم رحمت وزد از آسمان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

*
امامت از جانب حقّ است و بس
نیست به رأس و گفته ی هیچکس
گل نبود منتخب خار و خس
تا که بود حکومت باغبان

*
عید امامت امام زمان
باد مبارک به همه شیعیان

سازگار

*****

قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است

جهـان محیط وسیع کرامت مهدی است

زمان زمان شروع زعامت مهدی است

غدیـر دوم شیعـه، امـامت مهدی است

همه کنیـد قیـام و همـه دهید سلام

امـام کـل زمان‌ها دوباره گشت امام

*

بشـارت آمـده بهـر بشـر مبارک باد

شب فراق سحر شد، سحر مبارک باد

بهشت وصل خـدا را ثمر مبارک باد

بـرای منتظـران این خبر مبارک باد

خطاب نـور همه آیه‌های نصر شده

ولـیِّ عصـر، دوباره ولیِّ عصر شده

*

خطاب حضرت معبود را بخوان با من

پیام قاصـد و مقصود را بخوان بـا من

بیــا ترانـۀ داوود را بخـوان تـا مـن

سرود مهـدی موعود را بخوان با من

دوبـاره آیـه جاء الحق آشکار شده

به یمن وصل، همه فصل‌ها بهار شده

*

ز تیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک است

رهی که بود به چشم تو دور، نزدیک است

فـراق رفتـه و فیض حضور نزدیک است

الا تمامــی یــاران! ظهـور نزدیک است

فـرار ابـر و رخ آفتــاب را نگــرید

سراب‌هـا همـه رفتنـد، آب را نگرید

*

بشارت ای همه یاران که یار می‌آید

نویــد رحمـت پــروردگار می‌آید

محمـد از طــرف کوهسـار می‌آید

علی گرفته بـه کف ذوالفقار می‌آید

دعـای عهد و فرج را همـه مرور کنید

سلام تازه بر آن تک سوار نورکنید

*

ز مکـه سر زده صبح قیام ابراهیم

رسد بـه عالـم هستی پیام ابراهیم

امـام عصر که بر او سـلام ابراهیم

قیـام کــرده، کنـار مقـام ابراهیم

حـرم رسانه آوازه «انـا المهدی» است

چهان پر از سخنِ تازه «انا المهدی» است

*

جهانیان! همـه جا در کنار یار کنید

دل خـزان زدۀ خویش را بهار کنید

یهودیـان همه جا در شرارِ نار کنید

الا تمامــی وهابیــان فــرار کنید

رها کنیـد حرم را، حرم، دیار علی است

 سازگار

*****

همه جا پر از این خجسته نداست

نُه ماه ربیع عید خداست

عید کل ذراری زهرا

عید لبخند سیدالشهداست

عید لطف و کرامت مهدی است

که طلوع امامت مهدی است

**

عید بر روی حق تبسم ماست

ذکر یا بن الحسن تکلم ماست

عید اکمال دین شده تکرار

بلکه عید غدیر دوم ماست

فتح قرآن و دین مبارک باد

عید مستضعفین مبارک باد

**

ای به دستت نظام یا مهدی

دولتت مستدام یا مهدی

به ائمه به انبیاء تبریک

که تو گشتی امام یا مهدی

از تو قانون عدل پاینده است

به تو این موهبت برازنده است

**

ای دو عالم یم کرامت تو

فتح پیغمبران امامت تو

دست حق خلعت امامت را

دوخته از ازل به قامت تو

به قیامت قسم قیامت کن

پسر فاطمه امامت کن

**

دیده ها روشن از تجلّایت

سینه ها جنت تولایت

لب ختم رسل دعاگویت

چشم زهرا به قد و بالایت

که جهان را محیط نور کنی

کعبه را روشن از ظهور کنی

**

غایبی و زعامتت پیداست

پشت ابری کرامتت پیداست

معنی انسجام اسلامی

در طلوع امامتت پیداست

مانده چشم مسیح منتظرت

تا بخواند نماز پشت سرت

**

خیرمقدم که دیده خانۀ توست

هر چه دل هست آشیانۀ توست

ذوالفقار علی به قبضۀ مشت

پرچم کربلا به شانۀ توست

بر تنت جامۀ رسول خداست

در رگت خون سیدالشهداست

**

قلب یاسین و زاریات تویی

روح طاها و محکمات تویی

پدر آدم و بنی آدم

پسر طور و عادیات تویی

ناشر رایة الهدایی تو

به خدا حجت خدایی تو

**

به دو عالم نظام کیست تویی

به عدالت قوام کیست تویی

به جهان ها ولیِ قائم امر

به زمان ها امام کیست تویی

تو، به هر عصر، تو حجة اللهی

تا قیامت بقیة اللهی

**

روح بخش مسیح ها دم توست

هر کجا عالمی است عالم توست

یوسفا همچو دیدۀ یعقوب

کعبه چشم انتظار مقدم توست

چه شود میثمت دُر افشاند

در حضورت قصیده ای خواند

 سازگار

*****

جهان محیط وسیع عنایت است امروز

وجود، مرکز نور هدایت است امروز

عطا و جود و کرم بینهایت است امروز

دهید مژده که عید ولایت است امروز

خجسته باد به مستضعفین زعامتشان

که ثبت شد به کتاب خدا امامتشان

*

الا که قائم امر قیام شد مهدی

زمامدار به کل نظام شد مهدی

به خلق، رهبر والا مقام شد مهدی

امام بود و دوباره امام شد مهدی

کرامت و شرف و نصر ما مبارک باد

امامت ولیعصر ما مبارک باد

*

محیط سفرۀ گستردۀ کرامت اوست

پناه عالم هستی به ظلّ قامت اوست

امامت همه مستضعفین امامت اوست

"سلامت همه آفاق در سلامت اوست"

کرامتی که ز کف رفته باز، باز آرد

لوای حمد علی را به اهتزاز آرد

*

سلام گرم همه اولیا به جان و تن اش

که اوست شمع و دل انبیاست انجمن اش

شفای روح هزاران مسیح در سخنداش

شکوه احمدی و ذوالفقار بوالحسن اش

صلای عدل الهی به تازیانۀ اوست

لوای دولت مستضعفین به شانۀ اوست

*

نُه ربیع نخستین، نکوترین عید است

غدیر دوم پویندگان توحید است

بزرگ عید امامت بدون تردید است

ندای نصر من الله مهر تایید است

ترانۀ جرس از کاروان نور آید

ز جبرئیل امین مژدۀ ظهور آید

*

الا قیام قیامت به قامتت مهدی

حیاتِ عدل، محیط زعامتت مهدی

گرفته ملک جهان را کرامتت مهدی

خجسته باد مقام امامتت مهدی

الا ندیده، دل و دیده محو دیدارت

هزار یوسف مصری اسیر بازارت

*

امامت تو نوید نخست قرآن است

امامت تو کلید نجات انسان است

امامت تو امید همه امامان است

امامت تو کمال کمال ایمان است

امامت تو امید موالیان خداست

هماره آرزوی قلب سیدالشهداست

*

هزار موسی عمران مقیم طور تو اند

مقیم طور تو پروانه های نور تو اند

تمام خلق خداوند در حضور تو اند

هماره منتظر لحظۀ ظهور تو اند

به جمع منتظران چون علی امامت کن

قیام توست قیامت، بیا قیامت کن

*

تو آفتاب خدایی خدا نگهدارت

همیشه در دل مایی خدا نگهدارت

مدینه؟ کرب و بلایی؟ خدا نگهدارت

کنار قبر رضایی؟ خدانگهدارت

"تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد"

"وجود نازکت آزردۀ گزند مباد"

*

به تیغ عدل تو کاخ ستم خراب شود

تمام عالم، یکباره انقلاب شود

عدو در آتش بیداد خویش آب شود

دعای فاطمه یک روز مستجاب شود

چه می شود که شود از دعای مادر تو

دو چشم "میثم" تو جای پای لشگر تو

سازگار

*****

جهان چو باغ دل شیعه، خرم است امشب

محیط نـور خدا ملک، عالم است امشب

سرور آل رســولِ مکــرّم اسـت امشب

امــامـت ولــی‌الله اعظــم است امشب

پیمبران خدا! عیدتان مبارک باد

تمامی شهدا! عیدتان مبارک باد

**

موالیـان ولایـت، ز جــا قیـام کنید

غدیـر دوم شیعه است، احترام کنید

نظـاره بــر ثمــر یــازده امام کنید

حضور حضرت مهدی همه سلام کنید؛

تمام ملک خدا شد ز نور، پوشیده

امام عصـر، لبـاس ظهـور پوشیده

**

دوباره بعثت نو در جهان شده تکرار

بهـار تـا به ابـد، جاودان شده تکرار

کمال دین به زمین و زمان شده تکرار

ولادتِ همـه پیغمبـران شـده تکرار

پر از فروغ ولایت شده تمامِ زمان

امام گشته به امر خدا، امامِ زمان

**

گرفته عید به ارض و سما، خدا، امشب

به خلق می‌دهد عیدی جدا جدا، امشب

الا تمــام امـامــان و انبیــا، امشب-

نظر کنید به سـرداب سامرا امشب؛

بـه روی منتقم آیت خـدا نگرید

فـراز شانـۀ او رایـت خـدا نگرید

**

شبِ ظهـور بـوَد، یـا قیامتِ کبراست؟

که عید منتقم خـون سیدالشهداست

به اولیـای خـدا، عید اولیای خداست

کسی که از همه خوشنودتر بوَد، زهراست

گشوده شیر خـدا بـاز، رایتِ ظفرش

مبارک است به زهرا و یازده پسرش

**

الا ظهـور تـو عیـد تمـام منتظران!

یگانـه مصلـح عــالم، امام منتظران

به لحظه‌های ظهورت، امامِ منتظران

به پیش روی تو بر پا، قیام منتظران

بیـا که عتـرت و قرآن در انتظار تواَند

شتاب کن که شهیدان در انتظار تواَند

**

خوش آن زمان که بوَد روی چشم ما قدَمت

مسیح از فـلک آیـد به شوق فیض دمت

بــود بــه دوش علمـدار کربـلا، عـلَمت

تمــام وسعـت مـلک خـدا شود حرَمت

بیا بیا که بر آری تو حاجتِ همه را

بر آر دست و بگیـر انتقامِ فاطمه را

**

تو چون رسول خداوند منجی بشری

تـو تیــر آخــرِ ذریــۀ پیـامبـری

تو دست عدل خداوندگار دادگری

تویی که منتظران را امام منتظری

قسم بـه ذات خداونـد حق‌تعـالایت

حسین، چشم گشوده به قد و بالایت

**

امـام عصـری و اعصار در زعامتِ توست

به حقِّ حق که امامت فقط امامتِ توست

کرم، گدای سـرِ سفـرۀ کــرامت توست

"سلامت همـه آفاق در سلامت توست"

هماره تو که بشر سر به سجده بگذارد

خـدا وجـود تـو را از بـلا نگــه دارد

**

زمان نویـد دهـد وصل یار، نزدیک است

رهـا شـدن ز شـب انتظار، نزدیک است

گذشته فصل زمستان، بهار، نزدیک است

طلیعـۀ فـرَجِ هشت و چـار نزدیک است

به صبحِ روزِ ظهـورِ امـام عصـر، قسـم

برآر دست و دعای فرج بخوان "میثم"

سازگار

*****

والطور دل به طور ولایش اقامت است
واللیل لیلۀ شرف است و کرامت است
والعصر عصر منزلت است و زعامت است
والشمس روز جلوۀ شمس امامت است

عید خدای عزّوجلّ عید احمد است
عیـد غدیـر دوم آل محمّـد است

*

عید صعود آدم و میلاد خاتم است
عید نزول حضرت عیسی ابن مریم است
عید ظهور منجی اولاد آدم است
یک عید نه، تجلی اعیاد عالم است

شب رخت بسته صبحدم نصر آمده
عیـد امــامتِ ولــیِ عصــر آمده

*

عید امید سلسلۀ انبیاست این
عید نزول مصحف نصر خداست این
ای اهل آسمان و زمین عید ماست این
مستضعفان به پیش! که عید شماست این

عالم به ظلِّ رایت توحید مهدی‌اند
اعیـاد مـا مقدمـۀ عید مهدی‌اند

*

مهدی که سکۀ ابدیت به نام اوست
مهدی که حکم آدم و خاتم پیام اوست
مهدی که آرزوی خلایق قیام اوست
مهدی که منجی بشریت نظام اوست

پیراهـن بلنـد امامـت بـه پیکـرش
شمشیر شیر حق به کف عدل گسترش

*

بر اوج کائنات لوای گشاده‌اش
آزادگان به سلسله گردن‌نهاده‌اش
سرهای سرکشان به زمین اوفتاده‌اش
گویی که بسته کار فلک با اراده‌اش

هـر چند شهـر کوفـه بوَد پایگاه او
یک لحظه هست بر همه‌عالم نگاه او

*

او شهریار عالم و عالم حضور اوست
خورشید را بشارت صبح ظهور اوست
سروِ قد کلیم خدا، خم به طور اوست
نعش ستمگران همه فرش عبور اوست

بوجهل‌ها به چرخ کشد سر، خروششان
«تبت یدا ابـی لهب» آید به گوششان

*

گیرید از جمال محمّد نشانی‌اش
بر تن چو انبیاست لباس شبانی‌اش
چشم زمین به شعشعۀ آسمانی‌اش
بر چهره بنگرند به سن جوانی‌اش

خوبان گرفته جان پی قربانی‌اش همه
پیران دهـر طفل دبستـانی‌اش همه

*

اوّل به کعبه عالمیان را صدا کند
خود را معرفی چو رسول خدا کند
با یک ندا قیامت کبری به‌پا کند
ملک حجاز را نفسش کربلا کند

باشد همـاره پشت سر او دعای ما
او پای کعبه روضه بخواند برای ما

*

آن روز روز عزّت و اقبال می‌شود
مفتوح، باب کعبۀ آمال می‌شود
با نطق او خطیب حرم لال می‌شود
روز ولایتِ علی و آل می‌شود

سـازد بـرای فتـح فراهـم زمینه را
تسخیر می‌کند به سپاهش مدینه را

*

بر تشنگان سقایت جام ولا کند
بعد از مدینه رو به سوی کربلا کند
ننگ بنی امیه همی بر ملا کند
نابودشان به تیغۀ شمشیرِ «لا» کند

دریا کند ز اشک مصیبت دو عین را
گیرد به دوش پرچم سرخ حسین را

*

ای آه سینه‌سوز علی ذوالفقار تو
ای آل فاطمه همه امیدوار تو
با یک نفس تمام خزان‌ها بهار تو
شمشیر انتقام تو چشم انتظار تو

«یاصاحب‌الزمان به ظهورت شتاب کن»
«عالم ز دست رفت، تو پا در رکاب کن»

*

باز آ که فتح با دم تیغت خدا کند
باز آ که شیعه در قدمت جان فدا کند
باز آی تا مسیح به تو اقتدا کند
تا کی تو را امام شهیدان صدا کند؟

بازآ که سینـۀ شهـدا بی‌‌قرار توست

بازآ که چشم فاطمه در انتظار توست

*

تو غایب استی و دل عالم اسیر توست
بالله قسم سلالۀ آدم اسیر توست
بیش از هزار سال محرّم اسیر توست
یک عمر طبع خستۀ «میثم» اسیر توست

تنها امیـد آل پیمبـر تویی تویی
منجی خلق اوّل و آخر تویی تویی

 سازگار

*****

از همه سو می دمد، نور تجلّای تو

غایبی و عالمی است، محو تماشای تو

تا که نهم از شرف، پا به سر آسمان

کاش که می شد سرم، خاک کف پای تو!

روی به هر سو کنی، پای به هر جا نهی

در سر ما شور توست، در دل ما جای تو

سروقدان قائمند تا تو قیامت کنی

ای نگه فاطمه بر قد و بالای تو!

خیز و بر آر از جگر بانگ "اَنَاالمنتقم"

تا همگان بشنوند از حرم، آوای تو

زنده شود از دمت، روح هزاران مسیح

دل ببرد از کلیم، نطق دل آرای تو

از حرم فاطمه تا صف کرببلاست

چشم دو ششماهه بر قامت رعنای تو

موسی سینای جان، چهره عیان کن عیان

تا که شود عالمی طور تجلّای تو

آرزوی فاطمه بانگ "اَنَاالمهدی ات"

عقده گشای علی، دست توانای تو

آینه بگشا دمی تا که کند هر دمی

چارده آیینه نور، جلوه ز سیمای تو

"میثم" اگر می چکد، از نفسش شهد جان

میوه نخلش بود، شاخة خرمای تو

سازگار

*****

سامره امشب تماشایی شده

جنت گل هـایزهرایی شده

لحظه لحظه، دسته دسته از فلک

همچو باران از سمـا بارد ملک

می زنند از شوق دائم بال و پر

در حضـور حجت ثانـی عشر

ملک هستی در یم شادی گم است

بعثت است این، یا غدیر دوم است

یوسف زهرا بـه دست داورش

می نهد تاج امـامت بـر سرش

عید «جاء الحـق» مبارک بر همه

خاصـه بـر سـادات آل فاطمه

عید آدم عیـد خاتم آمده

عید مظلومـان عالم آمده

عید قسط و عید عدل و دادهاست

لحظه هـایش را مبـارک بادهاست

عیـد قرآن، عید عترت، عید دین

عیــد زهـرا و امیــرالمؤمنین

عیــد یــاران فداکار علی است

عید محسن، اولین یار علی است

عیــد فتـحِ «میثـم تمار»هاست

عید عمرو مالک و عمارهاست

عید مشتاقان سرمست حسین

عید ذبح کوچک دست حسین

عید باغ یاسمن های کبود

عید شادیِ بدن های کبود

عید سردار رشیـد علقمه

عید سقـای شهیـد علقمه

عید ثـارالله و هفتـاد و دو تن

عید سربازان بی غسل و کفن

عید هجــده آفتـاب نـوک نی

کرده نوک نی چهل معراج طی

عید طاهـا عید فرقان عید نور

عید قرص مـاه در خاک تنور

عید عزت عیـد مجد و افتخار

عید مردان بـــزرگ انتظـار

آی مهدی دوستـان! عید شمـاست

این شعاع حسن خورشید شماست

آنکـه باشـد عـدل و داد حیدرش

حـق نهـد تـاج امـامت بر سرش

وعده فیض حضور آید به گوش

مـژده روز ظهـور آیـد به گوش

تا کنـد محکـم اسـاس کعبه را

کعبـه پوشیـده لبـاس کعبــه را

می کشد چون شیر حق از دل خروش

می رســد از کعبــه آوایش بـه گوش

می برد از دل شکیب کعبه را

می کشد اول خطیب کعبه را

روی او آیینه روی خــداست

پشت او محکم به نیروی خداست

پیش رو خوبان عالم، لشکرش

پشت سر دست دعای مادرش

بـر سـرش عمـامه پیغمبر است

ذوالفقارش ذوالفقار حیدر است

پرچمش پیراهـن خـون خداست

نقش آن رخسار گلگون خداست

رشته هایش از رگ دل پاک تر

از گل پرپر شده صـدچاک تر

حنجـر او نینـوای زینبین

نعر او «یا لثارات الحسین»

اشک چشمش خون هفتاد و دو تن

چهره تصویـر حسین است و حسن

خیمـه اش آغـوش حی دادگر

مقدمش چشمِ قضا، دوش قدر

عدل از نـور جمـالش منجلی

پــایتختش کوفـه مـانند علی

آسمـان پروانـه ای دور سرش

خلق پندارند خود را در برش

آسمان چـون حلقه در انگشت او

ملک امکان قبضه ای در مشت او

فـرش راه لشکـرش بــال ملک

جــای سم مـرکبش دوش فلک

مکـه را بستانـد از نـا اهل هــا

بشکند پیشانـی از بوجهل هــا

شیعه گردد حکمران در آب و گل

کــوری این بازهـای کــور دل

عیــد موسا و عصا و اژدهاست

عید مرگ فرق باب و بهاست

ای امـام عصـر عاشورائیـان

ای امیــد آخـر زهرائیــان

ای به عهد مهدویت مهـد مـا

ای نفس هایت دعای عهد ما

عمر ما بی تو بـه سـر آمـد بسی

ای پنـاه شیعـه تـا کی بیکسی

تـو بـه ما بینایی و ما از تو کور

تو به ما نزدیکی و ما از تو دور

ای ز چشـم مـا به ما نزدیک تر

تـا دل دشمـن شـود تاریک تر

چند میثم با تو نزدیک از تو دور

سیـدی مـولایی عجـل لظهـور

 سازگار

*****

ما مسلمانیم و مُهر وحدت ما یا علی است

وحدت آن دارد که او را رهبر و مولا علی است

چیست وحدت؟ چنگ بر «حبل‌المتین» حق زدن

ای تمام مسلمین حبل‌المتین تنها علی است

تفرقه یعنی جدا از دامن حیدر شدن

متحد باشید ای یاران امام ما علی است

در سپهر وحدت و ایمان و عشق و اتحاد

محور توحید و خورشید جهان‌آرا علی است

من کی‌ام تا نفس پیغمبر امام ما شود

فاش می‌گویم امام حضرت زهرا علی است

ما تمـام عمـر بـا قـرآن و عترت زیستیم

نیستیم آن دم که در خطّ ولایت نیستیم

کیست احمد؟ شهر علم کبریا و در: علی است

باطن و ظاهر علی، اول علی، آخِر علی است

دست و شمشیر خدا، چشم خدا، وجه خدا

نص قرآن است آری، نفس پیغمبر علی است

آن دو تن باید که بگریزند از میدان جنگ

تا شود معلوم تنها فاتح خیبر علی است

فتح بدر و فتح خیبر حقِ شیرِ داور است

الفرار ای روبهان از معرکه، حیدر علی است

گر شوی غافل به سوی این و آنت می‌برند

ای برادر راه خود را گم نکن، رهبر علی است

«میثما» نه شافعی نه مالکی نه حنبلی

بعـد پیغمبر فقط مـولا علی مولا علی

 سازگار

*****

ای به خلق از خلق اولیٰ یا امیرالمؤمنین

وی به جن و انس مولا یا امیرالمؤمنین

خلق بی‌تو قطرۀ از هم جدا افتاده‌اند

با تو می‌گردند دریا یا امیرالمؤمنین

کیست جز تو باء بسم الله رحمان الرحیم

در کتاب حق‌ تعالی یا امیرالمؤمنین

از خدایی با خدایی تا خدایی در خدا

ای خدا را عبد اعلا یا امیرالمؤمنین

در شب معراج بر گوشش رسید آوای تو

هر چه احمد رفت بالا یا امیرالمؤمنین

طاعت کونین بی تو شعله‌ای از دوزخ است

بس بوَد مهر تو ما را یا امیرالمؤمنین

پیش‌تر از بودن ما ای همه چشم خدا

چشم بگشودی تو بر ما یا امیرالمؤمنین

من نمی‌دانم که هستی آنقدر دانم که هست

خلق عالم بی‌تو تنها یا امیرالمؤمنین

من نمی‌دانم که هستی آنقدر دانم که گشت

کشتۀ راه تو زهرا یا امیرالمؤمنین

هرکه در محشر بوَد دستش به دامان کسی

ما تو را داریم فردا یا امیرالمؤمنین

شک ندارم این که فردا دوستان خویش را

خود کنی در حشر پیدا یا امیرالمؤمنین

در قفایت می‌دود چون سایه روز و شب نماز

چون کنی رو در مصلا یا امیرالمؤمنین

نی همین امروز دست خلق بر دامان توست

انبیا گویند فردا یا امیرالمؤمنین

ای نگاهت بهتر از گل‌های خندان بهشت

سوی ما هم چشم بگشا یا امیرالمؤمنین

تو وصی احمدی انصاف اگر دارد عدو

بس بوَد «من‌کنت مولا» یا امیرالمؤمنین

ناز بر جنّت کند، آنکو کند با یک نگاه

باغ حسنت را تماشا یا امیرالمؤمنین

تا به دست دل بگیرم دامن مهر تو را

پای بنْهادم به دنیا یا امیرالمؤمنین

دوست دارم گر به باغ خلد هم سیرم دهند

جز توأم نبوَد تمنّا یا امیرالمؤمنین

با تولای تو حتی در جحیمم گر برند

از جحیمم نیست پروا یا امیرالمؤمنین

تا به روی دوش احمد پا نهادی در حرم

یا علی گفتند بت‌ها یا امیرالمؤمنین

این عجب نبوَد تواند کبریایی بخشدت

قادر حی توانا یا امیرالمؤمنین

بی تو فاء «فوق ایدیهم» ندارد نقطه‌ای

ای تو بسم الله را «با» یا امیرالمؤمنین

تو همه نادیدنی‌ها را به چشمت دیده‌ای

ای خدا را چشم بینا یا امیرالمؤمنین

در همان آغوش مریم داشت نامت را به لب

تا مسیحا شد مسیحا یا امیرالمؤمنین

انّما و بلّغ و تطهیر در شأن تو بود

بارها کردیم معنا یا امیرالمؤمنین

«میثم» آلوده دامانم تو خود با یک نگاه

پاک کن پرونده‌ام را یا امیرالمؤمنین

سازگار

*****

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود